Vi delar vår frukt

Delad frukt smakar bättre!

Solhaga har valt att aktivt stödja vårt samhälle genom omsättning och vinstdelning och det fungerar idag genom att 5% av Solhagas vinst löpande utbetalas till hjärtefrågor i form av föreningar, vården, skola, forskning etc..

Målet är inom kort att dessutom kunna låta våra kunder själva avgöra vem som skall gynnas av deras omsättning och i vilken utsträckning samt även med hjälp av Solhaga göra enkla "extradonationer" till sina hjärtefrågor. 

På vår förstasida kan du se ett axplock av de som idag är med som förmånstagare i programmet.

Om du är intresserad av att bli förmånstagare och representerar en förening, skola, eller ideell och välgörande organisation, vänligen hör dig till info@solhaga.org för villkor och mer information.

Se till att just din hjärtefråga blir registrerad hos oss så att vi kan stödja den tillsammans!