Tråd och Textil ett område där valet till stor del avgör slutresultatet

Tråd

Solhaga jobbar bara i tuffa material, för tuffa ändamål med hjälp av den senaste tekniken vilket ställer oerhörda krav på den tråd vi använder i våra maskiner.

Solhaga använder idag i huvudsak för oss framtagen special-tråd i olika färger och storlekar som köps på egen specifikation per ton och färgas enligt våra önskemål direkt från fabrik, i två huvudsakliga kategorier baserat på den egenskap vi söker..

  • Special-bunden nylon, vår special-gjorda nylontråd har en oerhört hög slitstyrka och ett mycket bra skavmotstånd samtidigt som den har en mjuk yta för användning där tråd kan komma i kontakt med hud.
  • "Livstidstråd" i speciellt flätad kevlar (används ofta i produkter där vi tex. behöver ta hänsyn till extrem värme).