Reklamationer & Garantier

JAG HAR MOTTAGIT FEL VARA, HUR GÖR JAG NU?

Tyvärr kan fel uppstå och vi beklagar verkligen om du har mottagit fel vara! Vänligen kontakta kundcenter direkt när du upptäckt felet så hjälper vi dig.

MIN VARA HAR GÅTT SÖNDER

Vi beklagar om din vara inte fungerar som förväntat eller har gått sönder. Vid en reklamation kontaktar du alltid kundservice så fort som felet har upptäckts. Du har reklamationsrätt i 3 år. Eftersom SOLHAGA är en marknadsplats och har många säljare, kan retur- och reklamationshanteringen variera.  Vi försöker alltid lösa en reklamation genom att först försöka laga din vara, men är det inte ett alternativ kan en lösning vara en ny vara, prisavdrag, hävning av köp eller ett annat alternativ.  Kontakta oss och skapa ditt reklamationsärende genom kundcenter.