Är plast bra eller dåligt?

Plast med rätt innehåll, tillverkat med rätt teknik och rätt använt är ett bra material

Det är anpassningsbart, flexibelt och slagtåligt. Men att arbeta med plast är ett stort ansvar, och en balansgång som kräver stor kunskap och stora investeringar. Speciellt när man som vi på Solhaga är måna om hållbart tillverkade produkter, vårt samhälle och vår miljö!

"Men varför säger ni så, plast kan väl inte vara bra på något sätt"?

Jo vi tror faktiskt det, speciellt om man ser till helheten med möjligheterna i nya former av plaster kombinerat med ny teknik från ett helhetsperspektiv. 
Solhaga är därför noggranna med att använda rätt plast vid rätt tillfälle, tillverka på nya sätt, i nya material och med ny teknologi som ger vinster i form av minskade transporter, minskad överproduktion och värme för lageryta som ej används samt en ökad flexibilitet att möta våra kunders behov genom ökade möjligheter till mått-anpassad passform och digitala lager.
(Solhaga "skriver tex. ut" ett ökande antal detaljer lokalt på speciella skrivare och i återvinningsbara plaster med helt nya egenskaper).

Vi arbetar baserat på behov av egenskaper idag med:

PA12

TPU

PVC

PU

ABS

PET

Solhaga är också med och aktivt driver utvecklingen mot ett allt större användande av plaster tillverkade av lokal råvara som tex. skog, växtfiber och cellulosa samt mot tillverkning av detaljer med hjälp av digitalisering och ny teknologi.